اصطلاحات حسابداری

خواه شما حسابدار باشید و یا مدیر یک شرکت  این نیاز را دارید که با لیستی از اصطلاحات حسابداری آشنا باشید.. می توانید توضیحی از اصطلاحات را در کتاب ها و یا در بستر اینترنت بیابید اما خالی از لطف نیست که سعی در یادیری برخی از این اصطلاحات رایج نمایید. در اینجا ما لیستی از پرکاربردترین اصلاحات با درج توضیحی در خصوص آن را ارائه می دهیم.  یک شرکت حسابداری همیشه از این اصطلاحات حسابداری استفاده می کند

ادامه مطلب ...

طراحی سایت طراحي سايت طراحی سایت