نرم افزاهای حسابداری


نرم افزارهای حسابداری برنامه های کاربردی می باشند که تراکنشات حسابداری را ثبت می نمایند و در آن ماژول های تابعی به منظور تحلیل حساب های پرداختی، حساب های دریافتی و بالانس استفاده می شود. این نرم افزارها می تواند در خانه و یا در شرکت ها و سازمان ها مورد استفاده قرار گیرند. این نرم افزارها در پیچیدگی و قیمت های مختلف ارائه می شوند. شرکت ها از سال ۱۹۹۰ از نرم افزارهای حسابداری بهره گرفتند.نرم افزارهای حسابداری از ماژول های مختلف که هر یک عهده دار بخش های مختلف می باشد، تشکیل شده است. هسته ی این ماژول ها از حساب های دریافتی، حساب های پرداختی، صورت حساب هاٍپرداخت های الکترونیکی، مخارج و هزینه ها می باشد.
پیشرفت های اخیر در حوزه نرم افزار موجب ارائه محصولات با هزینه کمتر شده است. برخی نرم افزارهای حسابداری برای نوع خاصی از کسب و کار طراحی شده است.انتخاب این مسئله که نرم افزار حسابداری خاص برای کسب و کار خود فراهم نماییم و یا اینکه از نرم افزارهای عمومی بدین منظور استفاده نماییم متناسب با نیاز شرکت می باشد که مدیران ذی صلاح می بایست در انتخاب آن دقت لازم را نمایند.

طراحی سایت طراحي سايت طراحی سایت