شرکت حسابداری مالی

در یک شرکت حسابداری چهار نوع حسابدار وجود دارد. حسابدار عمومی، حسابداران دولتی، حسابداران داخلی و حسابداریان مدیریت. حال در اینجا به توضیحی از طیف وظیفه هر یک می پردازیم.

حسابداران عمومی سرویس های مختلف را پشتیبانی می کنند. آنها انواع مختلف وظایف از جمله درصد مالیات و مشاوره را انجام می دهند. این نوع از حسابداران نیازمند گذراندن دوره آزمونی به نام CPA می باشند.


حسابداران دولتی


این نوع حسابداران برای بخش های دولتی و فدرالی کار می کنند. مسئولیت آنها نگهداری و ثبت رکودهای مالی دولتی می باشد.


حسابداران داخلی


این نوع حسابداران به بررسی و ثبت رکوردهای ملی در درون شرکت حسابداری می پردازند.

حسابداران مدیریتی


این نوع حسابداران ثبت و آنالیز اطلاعات مالی شرکت را برعهده دارند. وظایفی از جمله بودجه، مدیریت هزینه و ارزیابی کارآمدی شرکت را برعهده دارند.

طراحی سایت طراحي سايت طراحی سایت